Camera’s leiden niet tot een groter gevoel van veiligheid en helpen niet tegen geweld. Wel gaan ze ten koste van het recht op privacy. In het geval van een terugkerend veiligheidsprobleem willen we daarom slechts tijdelijk een gerichte cameratoezicht in Midden-Groningen toestaan. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing, bijvoorbeeld door een herinrichting van straten.

De gemeente gaat zorgvuldig om met de digitale gegevens en informatie van haar inwoners. Inwoners geven in de toekomst te allen tijde specifiek toestemming geven voor het delen van de persoonsgegevens. Inwoners hebben het recht om het delen van gegevens onvoorwaardelijk stop te zetten.