Voor ons staat voorop: voorkomen is beter dan genezen. We zetten daarom eerst in op het voorkomen van schulden. In onze regio zijn armoede en schulden vaak echter structureel van karakter. Schulden worden daardoor onvermijdelijk. De vicieuze cirkel van armoede en schulden is hardnekkig, er bestaat geen standaardoplossing. Vroeg ingrijpen en stress-sensitief werken helpt. Hier willen we dan ook meer op inzetten. 

Naast een financieel probleem is er bij veel mensen ook sprake van andere problemen die elkaar wederzijds beïnvloeden. ‘Vroeg Eropaf’, een hulpprogramma bij betalingsachterstanden, is een voorbeeld van een effectieve aanpak. We vinden dat de gemeente schulden van (met name jongeren), moet overnemen om ergere schulden in de toekomst te voorkomen.