Kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien in de gemeente. GroenLinks wil voorkomen dat gezinnen bij jeugdzorg terecht komen, door vroegtijdig in te grijpen kunnen vele problemen vermeden worden. Uit onderzoek is gebleken dat de eerste drie levensjaren van een kind ontzettend belangrijk zijn voor een kansrijk leven. Armoede, een ongezonde leefomgeving en taalachterstand en onvoldoende onderwijs leiden tot een valse start.    

Corona heeft een enorme impact gehad op de jeugd van Midden-Groningen. Voor de gemeente is er nu werk aan de winkel: de mentale schade die jongeren hebben opgelopen moet zoveel mogelijk worden beperkt. Scholen moeten de ruimte krijgen om achterstanden in te halen en het is noodzaak dat jongeren weer de ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten. GroenLinks wil samen met de gemeente hierin een betekenisvolle rol spelen. Onze kinderen zijn de toekomst van onze gemeente, daarom is het waardevol om de jeugd een stem te geven binnen de gemeente.

Onderwijs is uiteraard gericht op een toekomst in de maatschappij. Zelfredzaamheid, sociaal gedrag en het verkrijgen van een baan.

Dit zijn we van plan: