Iedereen moet gelijke toegang hebben tot de zorg, begrijpelijk voor iedereen. De verschillende mogelijkheden rondom zorg worden zorgvuldig in kaart gebracht en besproken met de cliënt. De beste zorg vindt plaats als we het samen doen, kracht halen uit het samenzijn. De gemeente faciliteert en stimuleert de samenwerking tussen verschillende partijen. De zorgvraag en problematiek verschilt erg per buurt. Het is daarom een onbegonnen zaak om een uniform zorgbeleid te formuleren.

Samenwerking

GroenLinks zet in op korte en directe lijnen tussen gemeente, zorgverleners, maatschappelijk werk, jongerenwerk, onderwijs en bewoners. Dit is de kracht van wijkgericht werken. Bewoners stellen in burgerberaden hun eigen wijkvisie op met daarin hun ideeën, wensen en afspraken voor de wijk. GroenLinks is van mening dat de samenwerking tussen verschillende instanties zorgt voor meerwaarde in kennis, daadkracht en hulp.

Meer overzicht

Het is belangrijk dat iedereen weet en begrijpt hoe je zorg kunt krijgen. Informatie over ziektes, behandelingen en hulp gebeurt in begrijpelijke taal. Alle inwoners van Midden-Groningen kunnen zélf keuzes kunnen maken welke zorg ze willen. We werken daarom volgens het ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ principe.