Échte preventie

Échte preventie moet de basis vormen van het gezondheidsbeleid. De inzet van GroenLinks is om beleid te stimuleren dat uitgaat van primaire preventie. Primaire preventie gaat uit van het voorkomen dat je bepaalde gezondheidsproblemen krijgt. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Winst boeken we ook buiten het terrein van de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld met een zinvolle dagbesteding, een groene leefomgeving, schone lucht, gezond eten en sociale cohesie in de wijk.

Lichaam en geest

Goed omgaan met je lichaam en geest is belangrijk om gezond te zijn en te blijven. Op scholen wordt actief voorlichting gegeven aan kinderen over een gezonde levensstijl en seksualiteit. We stimuleren sporten en gezonde keuzes voor voeding. Daarbij zetten we actief in op het betaalbaar aanbieden van duurzame, lokale en evenwichtige voeding.

Geen stress, geen zorgen

Leven zonder stress, dat is belangrijk We gaan samenwerken met onderwijsinstellingen, welzijnswerk en sportverenigingen om stress bij jongeren te herkennen en bespreekbaar te maken. Daarbij gaan we ervoor zorgen dat Midden-Groningers met geestelijke gezondheidsproblemen zich thuis voelen in hun wijk.

Hier gaan we mee bezig