Veiligheid is van levensbelang voor iedereen. De aanwezigheid van politie op straat voelt voor de één  prettig, voor een ander bedreigend. GroenLinks legt het accent vooral op sociale veiligheid, die tussen de mensen onderling. We dringen de onveiligheid in de dagelijkse leefomgeving zoveel mogelijk terug, door aandacht te schenken aan allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en criminaliteit. Bestrijding begint bij preventie, we helpen mensen hun leven beter op orde te krijgen. Hierbij gaan we uit van de kracht van de gemeenschap. Samen zorgen we voor een veilig Midden-Groningen!

Dit zijn we van plan: