Leren van elkaar

Oud zijn betekent niet per definitie ziek- of ongezond zijn. Zo worden ouderen vaak wel benaderd. GroenLinks wil dit omdraaien: we zien vergrijzing liever als verzilvering. Veel ouderen, met alle kennis en ervaring die ze hebben, staan aan de kant. Wij zetten ons in voor de overdracht van kennis en vaardigheden van ouderen aan volgende generaties. Er valt immers zoveel van elkaar te leren!

Verzilvering

Net als de rest van Nederland zal Midden-Groningen zich voorbereiden moeten op de ouder wordende bevolking. We houden rekening met een toenemende ziektelast. Enerzijds door méér zieke mensen, anderzijds door complexere ziekte. Onderzoek is belangrijk om te weten hoe we hiermee om moeten gaan. We faciliteren daarom onderzoeksprojecten naar gezond ouder worden, zoals het Life-Lines van het UMCG.

Regie in eigen handen

We hechten er waarde aan dat ouderen de regie in eigen handen hebben: het is belangrijk dat ouderen kunnen leven zoals ze dat zelf willen. We regelen een ouderenadviseur. Deze komt bij iedere 70-plusser op bezoek om te kijken welke hulp nodig is om naar eigen wens te kunnen leven. We maken ons hard voor een dementievriendelijk Midden-Groningen.  

Hier gaan we mee bezig