1. De inwoner beslist: We nemen de ideeën van inwoners altijd serieus. We willen dat de gemeente goed samenwerkt met ondernemers, bewonersinitiatieven en verenigingen. Als er beleid gemaakt wordt, vragen we éérst de bewoner en pas daarna gaan we plannen maken. Zo wil GroenLinks bijvoorbeeld een burgerraad.
  2. Duidelijke communicatie: We willen dat de gemeente open communiceert met iedereen. Dat betekent óók dat de gemeente inwoners vertelt wat er met hun ideeën gebeurt. De gemeente stelt zich kwetsbaar op naar de inwoner. Eerlijk toegeven als iets fout is gegaan hoort daar ook bij.
  3. Iedereen doet mee: We gaan discriminatie binnen de ambtelijke organisatie tegen. We zetten in op een gemeentelijke organisatie die een afspiegeling is van de Midden-Groningse bevolking. We verbeteren de vacatures en reclame rondom deze vacatures, zodat zoveel mogelijk mensen zich hierin kunnen herkennen. Diversiteit is belangrijk!
  4. Gemeenteloket in de buurt: De komende tijd gaan we flink digitaliseren: wat digitaal kan, gaan we digitaal doen. We blijven er ook voor zorgen dat bewoners fysiek terecht kunnen bij een loket om vragen te stellen. Zulke loketten plaatsen we verspreid over de gemeente.
  5. Gastvrij: We staan voor een gastvrije gemeente. Dat betekent dat we ervoor openstaan om mensen die gevlucht zijn op te vangen. We helpen dorpen en buurten die vrijwillig vluchtelingen willen opvangen.
  6. Vrijwilligers zijn onmisbaar: Vrijwilligers zijn belangrijk. Zij kunnen rekenen op ondersteuning en waardering, onder meer door een budget voor bewonersinitiatieven en een jaarlijks te organiseren vrijwilligersdag.
  7. Veel talige gemeente: Als inwoners nog niet goed Nederlands kunnen spreken informeert de gemeente ze in andere talen. – bijvoorbeeld in het Engels, Arabisch  of Turks.