Lichtvervuiling en onnodige verlichting.

De gemeente Midden-Groningen blijkt vergeleken met de rest van Nederland voor veel lichtvervuiling te zorgen. Lichtvervuiling kan bv het bioritme van mens en dier verstoren.

De vragen van de fractie gingen over het gebruik van licht voor gebouwen en monumenten van de gemeente. Naast energiekosten is lichtvervuiling ook weer een zichtbaar probleem nu de dagen weer korter worden.

Moeten bijvoorbeeld alle gebouwen wel verlicht worden ‘s nachts? En wat zijn de kosten van het verlichten? Door als gemeente de gebouwen te verlichten wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt, wordt er volgens de fractie een verkeerd voorbeeld gegeven aan de inwoners.

kaartje provincie groningen met lichtvervuiling
bron: provincie Groningen, Sotto le Stelle
illustratie bomen in stedelijke omgeving

Bomenkap

Ook stelde de fractie vragen over de bomenkap in de gemeente. Een belangrijk punt binnen het programma van GroenLinks is het tegengaan van het kappen van bomen. Toch ziet de fractie dat er steeds meer bomen worden gekapt, ook door particulieren.

De fractie heeft het college vragen gesteld over het kapbeleid, maar ook over het terugplanten van bomen na de kap aan de Kerkstraat. Bomen horen immers een standaard onderdeel van onze leefruimte te zijn en zijn belangrijk in de aanpak van hittestress!