Motie eerlijk en duurzaam stikstofbeleid 

Samen met de PvdA, SP, D66 en CU heeft GroenLinks voorgesteld om tot een eerlijk en duurzaam stikstofbeleid te komen, met respect voor mens, dier en natuur. De motie roept het college op om een brief te sturen naar de provincie, waarin we vragen om

  • eerlijk perspectief en meer zekerheid voor de boeren
  • landbouwbeleid van onderop, waarbij met name boeren en natuurorganisaties als volwaardige gesprekspartners worden meegenomen
  • en betere hulp voor boeren bij de overstap van klassieke landbouwmethoden naar natuur inclusieve- en ketenlandbouw.
Motie stikstof
Motie Keti Koti

Motie Keti Koti ook in Midden-Groningen!

Samen met de PvdA, D66, SP en CDA heeft GroenLinks een motie ingediend om Keti-Koti vanaf volgend 2023 ieder jaar in Midden-Groningen te vieren. Tijdens Keti-Koti wordt de slavernij herdacht en vieren we dat de slavernij is afgeschaft. Volgend jaar is dat 150 jaar geleden. Ook in Midden-Groningen hebben we een grote groep mensen die nazaat is van tot slaaf gemaakten of contractarbeiders. Door Keti-Koti in Midden-Groningen te vieren, werken we aan erkenning en bewustwording. Dat is immers de eerste stap naar een écht inclusieve samenleving!

Jongerenparticipatie

Samen met D66, BBB-LMG en het CDA hebben we een motie ingediend om samen met jongeren een jongerenparticipatiestrategie op te stellen. We kiezen uit ons midden een commissie die zich hiermee bezig zal houden.
Want de stem van de jongeren, is de stem van de toekomst!

 

illustratie jongerenparticipatie