Op 14 november, equal pay day, staat er in de Trouw:

“Op het loonstrookje blijft ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaan, aldus het CBS. Uit nieuwe cijfers blijkt dat vrouwen gemiddeld nog altijd 13 procent minder verdienen dan mannen.”

Een verontrustend gegeven over de stand van de vrouwenemancipatie in Nederland. Omgerekend lopen vrouwen hierdoor tot wel €300.000,- mis ten opzichte van mannelijke collega’s. Vaak komt de loonkloof binnen een organisatie pas na intern onderzoek naar boven. Ook bij gemeenten is dit het geval. Wij vinden dan ook dat we er alleen zeker van kunnen zijn dat er geen sprake is van een loonkloof als dit middels een intern onderzoek is uitzocht. We zijn van mening dat een gelijke beloning voor mannen en vrouwen de standaard moet zijn. Sterker nog, beloningsdiscriminatie is bij wet verboden. 

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. GroenLinks is van mening dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk gelijk beloond moeten worden. Is het college het hierin met ons eens?
  2. Welke gegevens zijn bekend over een eventuele loonkloof tussen mannen en vrouwen werkzaam bij de gemeente Midden-Groningen?
  3. In hoeverre is het college bereid om een onderzoek te starten of er in de organisatie van de gemeente Midden-Groningen sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen?

We zijn benieuwd...