De motie stelde voor om Midden-Groningen vanaf 2023 aan te melden voor het NK-tegelwippen. Daarnaast werd voorgesteld om te onderzoeken op welke manier de gemeente Midden-Groningen groen ter beschikking kan stellen voor inwoners en welke andere stimulerende maatregelen genomen kunnen worden. Denk hierbij aan een vergroeningssubsidie.

Grote opgave

Ons raadslis Roshano kwam tot dit initiatief, omdat Midden-Groningen volgens hem voor een grote opgave staat om Midden-Groningen klimaatbestendiger te maken. Hij zegt dat “hoewel Midden-Groningen een relatief groene gemeente is, er nog veel te winnen valt. Met name in de verstedelijkte kernen, is groen in de wijk meer uitzondering dan regel. We kunnen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen door groen aantrekkelijker te maken.”

Spannend

Of de motie het zou halen, was even spannend. Tijdens de raadsvergadering van 13 april staakten de stemmen namelijk. Uiteindelijk werd het voorstel de laatste raadsvergadering wel aangenomen. Dewnarain is blij dat het voorstel wel is aangenomen. “Dit is een mooie stap in de goede richting. De weersomstandigheden worden steeds heftiger. Daarnaast heeft groen natuurlijk ook een verbindende functie én draagt het bij aan de gezondheid van onze inwoners. Driedubbel winst!”