Iedereen moet in Midden-Groningen kunnen zijn wie die wil zijn. Zo begint het initiatiefvoorstel. We leven in een gemeente met veel diversiteit. Veel verschillende achtergronden, culturen en subculturen komen- en leven samen in Midden-Groningen. Daar zijn we erg trots op. Helaas is het voor bepaalde groepen alleen nog niet vanzelfsprekend om met diezelfde trots zichzelf te zijn. Een groep waar dit met name voor geldt, is de LHBTI+ gemeenschap.

Daarom hebben we een initiatiefvoorstel ingediend me 10 voorstellen om de LHBTI+ gemeenschap vanuit de gemeente te ondersteunen. Er worden kaders meegegeven om zogeheten regenboogbeleid te ontwikkelen, met als doel het vergroten van de weerbaarheid, sociale acceptatie en zichtbaarheid van LHBTI+ personen. Dit voorstel bouwt daarmee voort op het ondertekenen van het provinciale regenboogconvenant van 2018 en de ondertekening van het COC-regenboog stembusakkoord voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Na een ingewikkeld debat en lange onderhandelingen, zijn we samen met de PvdA, SP, D66, CU, CDA en de BBP tot een amendement gekomen. Door dit amendement kon de raad unaniem instemmen met het initiatiefvoorstel!

Roshano: "Iedereen moet in Midden-Groningen kunnen zijn wie die wil zijn. Dat is hoe het voorstel begint. Een Midden-Groningen waarin het niet uitmaakt wat je huidskleur is, wat je geslacht of je gender is en waarin je net zo ‘normaal’ bent als je homoseksueel bent, als dat je heteroseksueel bent. Een Midden-Groningen waar je niet meer uit de kast hoeft te komen. Met het unaniem aannemen van het initiatiefvoorstel zetten we hiervoor een enorm grote stap!"