Vanmiddag kregen wij van verschillende kanten te horen dat zich een vervelende situatie heeft voorgedaan in de opvanglocatie in Zuidbroek. In de avond van 5 april zou sprake zijn geweest van een vechtpartij, waarbij hardhandig door de politie werd opgetreden.

Niet veel later werden er door MiGreat beelden online geplaatst van het politieoptreden op de locatie. Hier leek op geen enkele manier sprake van een vechtpartij. Hooguit valt de sfeer wat onrustig te noemen. Volgens ons is dat ook niet vreemd. Veel mensen die verblijven in de opvanglocatie doen mee aan de ramadan. Het is niet onlogisch dat mensen na een lange dag van vasten wellicht wat geprikkelder zijn. Op de beelden is echter niet goed te merken dat de aanwezige agenten hier rekening mee houden.

Onze fractie is geschrokken van de beelden en stelt een menselijke behandeling – van iedereen, maar in het bijzonder mensen die gevlucht zijn – voorop. Wij hebben daarom de volgende vragen aan de burgemeester gesteld.

  1. Wij hebben meegekregen dat na de komst van de politie geen sprake bleek te zijn van een vechtpartij, terwijl er wel een mogelijke vechtpartij gemeld was. Kan de burgemeester dit bevestigen?
  2. Als er geen sprake is geweest van een vechtpartij, wat is dan de reden geweest dat de politie tóch besloot om op te treden?
  3. Was de burgemeester ten tijde van het politieoptreden op de hoogte van de gemaakte melding en de uitgetrokken eenheden?
  4. Is de burgemeester het met ons eens dat – in het bijzonder in de ramadanmaand en als het een groep gevluchte mensen betreft – politieoptreden altijd menselijk moet zijn en gericht moet zijn op de-escalatie?
  5. In het filmpje is te zien dat er door de politie wapenstokken gebruikt zijn. Kan de burgemeester bevestigen dat dit daadwerkelijk het geval geweest is?
  6. Wij hebben meegekregen dat er een protest plaatsvond, nadat een groep bewoners erop gewezen werd dat zij zelf geen iftarmaaltijd klaar mochten maken. Kan de burgemeester dit bevestigen? Zo ja, wat was hiervan de reden?
  7. In hoeverre past het politieoptreden binnen het demonstratierecht, als er inderdaad sprake is geweest van een protest?
  8. Wij zijn van mening dat er onafhankelijk en grondig onderzoek gedaan moet worden naar het politieoptreden op de desbetreffende avond. Zal er onafhankelijk onderzoek plaatsvinden en kan de burgemeester de bevindingen van dit onderzoek met de raad delen?